14.06.2024
NaslovnicaKutak+MudrostiGovor može reći više o osobi nego izgled i ponašanje - Naučite...

Govor može reći više o osobi nego izgled i ponašanje – Naučite razlikovati časnu osobu od lažne

Dmitrij Lihačov je bio ruski akademik, lingvista, istoričar i kulturni kritičar.

Napisao je preko 40 knjiga posvećenih istoriji ruske kulture. Dao je veliki doprinos proučavanju ruske umjetnosti i književnosti te je bio aktivan zaštitnik kulture, pobornik morala i duhovnosti. Njegovi citati i izjave nam mogu pomoći da prepoznamo časne ljude, a da one loše držimo podalje od sebe.

1. Lihačov o kulturi govora; “Jezik, čak i više od odjeće, svjedoči o ukusu osobe, njenom odnosu prema svijetu koji ga okružuje i prema njemu samome. Govor karakteriše osobu u većoj mjeri nego njen izgled i ponašanje.”

2. Lihačov o jednostavnosti; “Jednostavnost i tišina u osobi, istinitost i nedostatak pretenzija u odijevanju i ponašanju su najatraktivniji oblik u osobi koji postaje njen najelegantniji sadržaj.”

3. Lihačov o dobrim manirima; “Glavna stvar u lijepom ponašanju je briga. Ne treba se miješati sa drugima kako bi se svi zajedno osjećali dobro.”

4. Lihačov o dostojanstvu; “Radi dostojanstvenog života morate biti u stanju odbiti mala zadovoljstva, ali i velika.”

5. Lihačov o pohlepi; “Pohlepa je zaboravljanje vlastitog dostojanstva. To je pokušaj stavljanja vlastitih materijalnih interesa iznad sebe, to je mentalna labavost, jeziva orijentacija uma koja ga ograničava. Pohlepa je mentalna glupost, sažaljenje, požudan pogled na svijet, ljutnja prema sebi i drugima. Pohlepa u osobi nije smiješna, ona je poražavajuća. Razumna štedljivost je druga stvar. Pohlepa je njeno izobličenje i bolest.”

6. Lihačov o zavisti; ” Zavist se razvija tamo gdje ste samo sebi stranci, tamo gdje se ne razlikujete od drugih.” 7. Lihačov o sposobnosti ljubavi; “Voljeti svoju porodicu, svoje djetinjstvo, svoj dom, svoj grad, svoju zemlju, svoju kulturu i jezik je neophodno za moralno napredovanje osobe.”

8. Lihačov o inteligenciji; “Mnogi misle da je inteligentan čovjek onaj koji je mnogo čitao, koji ima dobro obrazovanje i koji je mnogo putovao. Međutim, može se imati sve to i biti neinteligentan, a velika je mogućnost da, iako ništa od ovoga nema, čovek ipak bude prirodno inteligentan. Inteligencija, to je sposobnost za razumijevanje, za opažanje, to je tolerantan stav prema svijetu i ljudima.”